De weg naar een optimale reintegratie
Amsterdam NEI en Coaching Praktijk: Coaching

Coaching

Door middel van coaching wordt de client een spiegel voorgehouden. De sterke kanten alsmede de valkuilen van de client worden hiermee in kaart gebracht. Zowel op communicatieniveau als op gedachten- en gedragsniveau

De client krijgt concrete handvatten aangereikt welke in rollenspellen geoefend zullen worden.